Tervetuloa Esteryn kotisivulle!

ESTERY - Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry kokoaa yhteen 53 hyvinvointialan järjestöä. Esteryn tehtävänä on tukea jäsenyhdistystensä toimintaa, yhteistyötä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

”Edistämme Etelä-Savon alueen ihmisten edellytyksiä osallistua yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan.”

Estery-talo on yhdistysten kokoontumispaikka. Talolla pidetään mm. kokouksia, vertaistukiryhmiä,

kerhoja, palaverejä, teemapäiviä ja muita yhdistysten omia aktiviteettejä.

”Käytössämme on järjestötalo kauniissa yliopistokeskuksen miljöössä heti Mikkelin tuomiokirkon takana osoitteessa Otto Mannisen katu 4.”

Jäsenyhdistyksille kokoontuminen talolla on maksutonta, kts. kokoontumistilat Estery-talolla.