Arki haltuun

Esteryn ja Meijän Mikkelin lapsiperheille suunnattu ESR-rahoitteinen hanke käynnistyi helmikuussa 2019.

Tarkoituksena on yhdessä perheiden ja eri toimijoiden kanssa kehittää ja testata erilaisia perheiden arkea ja vanhemmuutta tukevia keinoja ja malleja. Ajatuksena on hyödyntää olemassa olevia palveluita ja paikkoja sekä kehittää niitä vastaamaan entistä paremmin perheiden tarpeisiin.

Perheiltä saatuja ideoita ja toiveita lähdetään kehittämään ja toteuttamaan yhteistyössä Mikkelin lapsiperheverkoston toimijoiden, Essoten ja avoimen varhaiskasvatuksen sekä liikunta- ja kulttuuripalveluiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on

  • kehittää ja toteuttaa yhdessä perheiden kanssa heidän omiin tarpeisiinsa perustuvat keinot ja mallit arjen tukemiseen ja elämisen taitojen opetteluun.
  • perheiden vertaisuuden hyödyntäminen sekä monikulttuurisuustyö
  • viedä toiminnot sinne missä perheet ovat ja arkeaan elävät
  • parantaa perheille suunnattujen toimintojen viestintää

Vuoden 2019 aikana järjestimme Perheparkki-toimintaa eri puolilla Mikkeliä, joissa perheillä oli mahdollisuus viettää aikaa yhdessä, jutustella muiden kanssa sekä puuhastella ja leikkiä.

Kesällä 2019 järjestimme yhdessä muiden Mikkelin lapsiperheverkoston toimijoiden kanssa Puistoperheparkkeja Mikkelin alueen leikkipuistoissa. Puistoperheparkeissa oli erilaisia teemoja liittyen arkeen ja vanhemmuuteen kuten vuorovaikutus, hyvinvointi, rauhoittuminen ja arki. Lisäksi jokaisella kerralla tarjosimme lämpimän keittolounaan koko perheelle.

Hanke on ollut mukana kehittämässä matalan kynnyksen palvelua, Mitä kuuluu vauva-arkeenne -soittoa, joka tarjoaa vauvaperheen vanhemmille tukea ja ohjausta puhelimitse perheneuvon ammattilaisilta.

Vuoden 2020 aikana hankkeen toiminnoissa painotetaan perheiden yhteistä aikaa ja yhteisen tekemisen mahdollisuuksia.

Hanketyöntekijä
Eeva Pääkkönen
eeva@estery.fi
p. 050 520 2729