BLOGI

Järjestöt edistämässä osallisuutta Etelä-Savossa

Tiistai 2.6.2020 - Anita Hahl-Weckström ja Pia Forselius, Järjestö 2.0. Etelä-Savo

Järjestöt ovat osallisuuden selkänoja. Näin todetaan SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sivuilla ja näin on myös Etelä-Savossa. Yhdistykset Etelä-Savossa - YhES järjestöneuvottelukunnan toiminta on osa Etelä-Savon maakuntaliiton osallisuustyötä. Järjestöjen yhteistyörakenteen valmistelusta vastasi Järjestö 2.0 Etelä-Savo -hanke

Etelä-Savon osallisuusohjelma tehtiin laajapohjaisena verkostoyhteistyönä ja ohjelma toimii osallisuuden työkaluna. Osallisuuden vision mukaan Etelä-Savo on aktiivisten asukkaiden maakunta, jossa ihmiset välittävät toinen toisistaan. Kaikilla on kokemus mukana olemisesta ja mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua yhteisten asioiden hoitoon.

Osallisuuden teemaryhmät ovat asukkaat, asiakkaat, nuoret, ikäihmiset ja vammaiset sekä järjestöt, joista jokainen ryhmä on saanut osallisuusohjelmaan ”oman äänensä”. Ryhmien vetäjistä ja keskeisistä asiantuntijoista muodostuu maakunnan osallisuuspöytä. Ryhmät vastaavat vetäjiensä tuella ohjelmaan kirjatuista kehittämistoimista.

Osallisuusohjelmassa Järjestöjen ääni kokoaa 3000 yhdistyksen näkökulmat kansalais- ja viranomaistoiminnan yhteistyön kehittämiseen. YhES järjestöneuvottelukunnan tehtäviin kuuluu edistää osallisuus- ja osallistumismahdollisuuksien toteutumista.

Järjestöneuvottelukunta yhdistysten äänitorvena

Järjestöjen asiantuntemusta sekä asukkaiden ja palveluiden käyttäjien kokemusta saadaan mukaan maakunnallisen monialaisen yhteistyörakenteen avulla maakunnalliseen ja kunnalliseen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Eri maakunnissa toimivista järjestöneuvottelukunnista ja yhteistyörakenteista on tehty Innokylään toimintamallikuvaus.  

Etelä-Savon maakunnallinen YhES järjestöneuvottelukunta on monialainen ja alueellisesti kattava. Sen rakenne, tehtävät ja toimintakäytännöt on kuvattu toimintasäännössäEri alojen yhdistyksiä edustavat jäsenet valittiin järjestöneuvottelukuntaan avoimen haun kautta. Ensimmäisessä kokouksessa lokakuussa 2019 oli paikalla lähes kaikki neuvottelukunnan 19 varsinaista ja 19 varajäsentä.  

Mitä YhES on saanut aikaan? 

Etelä-Savon YhES järjestöneuvottelukunta on osallistunut maakuntastrategian päivitykseen. Neuvottelukunta nosti tärkeimmiksi teemoiksi hyvinvoinnin ja hyvän ympäristön sekä samaistuttaviksi valinnoiksi yhteistyön kehittämisen ja saavutettavuudenErityisesti korostettiin eläkeläisten roolia yhdistysten vapaaehtoisina sekä vapaa-ajan asukkaita, joita on mukana paikallisten yhdistysten toiminnassa. 

Maaliskuussa YhES järjestöneuvottelukunta sai tilannekatsauksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valtionavustushankkeiden valmistelusta Etelä-Savon maakunnassa. Toukokuussa järjestöneuvottelukuntaa pyydettiin valitsemaan kolmannen sektorin edustaja sote-valmistelun johtoryhmään, koska järjestöillä on tärkeä tehtävä ennalta ehkäisevässä työssä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Parhaillaan YhES järjestöneuvottelukunta kokoaa yhdessä Järjestö 2.0 Etelä-Savon kanssa kyselyllä yhdistysten yhteystietoja viestintäkanavan rakentamiseksi. Yhdistysten yhteystietoalustan tarkoituksena on saada maakunnan yhdistysten tiedot samaan paikkaanSivustolta kunnat, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä maakunnan asukkaat löytävät helposti tarvitsemansa tiedot yhdistyksistä. 

Kyselyllä YhES järjestöneuvottelukunta kerää yhdistyksiltä tietoa myös yhdistysten kiinnostuksesta olla mukana ja antaa oma panoksensa poikkeusoloihin. Kerätyn tiedon avulla järjestöjen asiantuntijuutta ja nopeaa reagointikykyä voidaan hyödyntää tulevaisuuden häiriötilanteiden tai poikkeusolojen toimintatavoissa

Kirjoittajat Anita Hahl-Weckström ja Pia Forselius työskentelevät Järjestö 2.0 Etelä-Savo -hankkeessa. 

Tämä blogi on osa valtakunnallisen Järjestö 2.0 ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.

  

1 kommentti .

Maakunnallinen järjestörakenne Pohjois-Savossa ? Järjestöneuvosto yhdistää, vaikuttaa ja näkyy

Torstai 28.5.2020 - Järjestö 2.0 -hankkeet

Maakunnallinen järjestörakenne Pohjois-Savossa – Järjestöneuvosto yhdistää, vaikuttaa ja näkyy. Tämän päivän blogikirjoitus käsittelee maakunnallisia järjestörakenteita.

Pohjois-Savon Järjestöneuvosto täyttää yhden vuoden. Ensimmäinen vuosi on ollut toiminnan kiteyttämistä, ja vaikuttavaan toimintaan on päästy käsiksi. ”Kaikki kuorolaulajat tietävät sen vaiheen, kun uusi kuoroteos on saatu pysymään kasassa ja vihdoinkin laulettua läpi. Jos Pohjois-Savon Järjestöneuvosto olisi kuoroteos, se olisi tässä vaiheessa.” toteaa Sakke-hankkeen projektipäällikkö.

Lue lisää Pohjois-Savon käyntiin lähteneestä järjestörakenteesta.

https://www.pohjoissavolaiset.fi/2020/05/28/maakunnallinen-jarjestorakenne-pohjois-savossa-jarjestoneuvosto-yhdistaa-vaikuttaa-ja-nakyy

 

Kommentoi kirjoitusta.

Digiosallisuutta kehittämässä

Tiistai 26.5.2020 - Järjestö 2.0 -hankkeet

Pohjois-Karjalan blogikirjoitus on yksi valtakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden blogisarjaa. Tämän kertainen blogikirjoitus käsittelee Digitalisaatiota.

Digitalisaatio on ajankohtainen ilmiö, joka koskee koko yhteiskuntaa varsinkin tänä aikana. Toimintoja ja palveluita sähköistetään, minkä sanotaan muuttavan yhteiskunnan toimintatapaa laajemminkin. Digitalisaatio antaa uusia toimintamahdollisuuksia järjestöille. Osallistuminen päätöksentekoon ja viestintä helpottuvat ja palveluita voidaan tarjota uudella tavalla. Kokonaan uusiakin palveluita syntyy. Uusien digilaitteiden, -palveluiden ja ohjelmien käyttöön tarvitaan digitukea.

Kokonaisuudessaan blogikirjoituksen pääset lukemaan tästä linkistä: https://www.pksotu.fi/2020/05/26/digiosallisuutta-kehittamassa/

Kommentoi kirjoitusta.

Sote-järjestöjen uusi normaali

Tiistai 19.5.2020 - Järjestö 2.0 -hankkeet

Ulkopuolisen uhan aiheuttama muutos voi osoittautua todella toimivaksi ratkaisuksi, joka toivottavasti jää osaksi järjestöjen pysyvää toimintaa. Nyt on siis hieno tilaisuus kriisin jälkeen jatkaa ainakin osittain nykyisiä etätoimintoja, samalla kun taas toimitaan myös kasvokkain kohdaten.

Blogikirjoituksen, kokonaisuudessaan pääset lukemaan tästä: https://vslj.fi/113-jarjestosote-blogi/

Kommentoi kirjoitusta.

Mitä on vaikuttamistyö ja mihin sitä tarvitaan?

Torstai 14.5.2020 - Järjestö 2.0 -hankkeet

Vaikuttamistyö on monessa järjestössä perustyötä. Valtakunnallisen tason vaikuttamisesta vastaavat useimmissa järjestöissä liitot ja keskusjärjestöt, mutta paikallinen ja maakunnallinen vaikuttaminen on ainakin Kainuussa ollut melko vähäistä. On kuitenkin tärkeää, että järjestöt tukevat jäseniään ja pitävät heidän oikeuksistaan huolta myös paikallisesti. Yhteistyössä on voimaa, joten paikallisten ja maakunnallisten järjestöjen kannattaa tehdä vaikuttamistyötä yhdessä!

Blogitekstin pääset kokonaisuudessaan lukemaan tästä: https://bin.yhdistysavain.fi/1558506/oio4KVgJbuHB6wdWG0ht0TjDu1/Mit%C3%A4%20on%20vaikuttamisty%C3%B6_blogi.pdf

Kommentoi kirjoitusta.

Järjestö-kuntayhteistyö tarvitsee tukea vahvistuakseen

Tiistai 12.5.2020 - Järjestö 2.0 -hankkeet

Toimintakentän tunteva ja läsnäoleva kunta-järjestöyhteistyön tukeminen vaatii pitkäaikaista resursointia. Yhteistyö ei synny, eikä pysy yllä, itsestään. Se tarvitsee “ystävää, tukijaa ja tärkeän aikuisen” rinnalleen kasvaakseen ja vahvistuakseen. Resurssien ja pitkäjänteisyyden lisäksi yhteistyön edistäminen vaatii myös innostuneisuutta molemmissa osapuolissa sekä kykyä katsoa haasteiden ja hidasteiden yli yhteisiin päämääriin. Lue lisää järjestö-kuntayhteistyön tukemisesta järjestökehittäjä Tanja Sälevän blogista.

Blogikirjoituksen pääset lukemaan tästä linkistä: https://www.lappilaiset.fi/2020/05/12/jarjesto-kuntayhteistyo-tarvitsee-tukea-vahvistuakseen/

Kommentoi kirjoitusta.

Maakunnalliset järjestöyhteistyön rakenteet - case Keski-Suomi

Torstai 7.5.2020 - Järjestö 2.0 -hankkeet

Monessa maakunnassa on ollut järjestöyhteistyön rakenteita jo pitkään. Osassa maakuntia rakenteita taas on luotu tai uudistettu muutaman viime vuoden aikana. Oleellisen resurssin tähän ovat tuoneet Järjestö 2.0 -hankkeet. Keskisuomalaisten rakenteiden organisoitumisvalinnat ovat kulkeneet selkeästi Keski-Suomen ”kumppanuusreittiä”. Tärkeää on ollut osallisuus ja luottamus. Tämä on ollut viisasta, sillä nämä rakenteet kantavat myös tulevaisuudessa, toteaa järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen

Linkki blogitekstiin tässä: https://www.yhdistystori.fi/2020/05/07/maakunnalliset-jarjestoyhteistyon-rakenteet-case-keski-suomi/

Kommentoi kirjoitusta.

Pohjois-Pohjanmaan kunnat edelläkävijöitä järjestöyhteistyön koordinoinnissa

Tiistai 5.5.2020 - Järjestö 2.0 -hankkeet

Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnasta jo 27 kuntaa on nimennyt järjestöyhdyshenkilön, jonka tehtävänä on mm. toimia järjestöjen yhteisten tilaisuuksien järjestäjänä, joissa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia, mutta myös suunnitellaan uutta – yhdessä toisten kanssa. ”Yhteistyön lisääminen yhdistysten välillä vaatii primus motorin, joka kokoaa niin asioita kuin ihmisiäkin yhteen, tiedottaa, tsemppaa, törmäyttää ja hoksauttaa ja vie viestiä eteenpäin hallinnon eri portaisiin. Hän verkottaa toimijoita niin järjestöissä keskenään kuin järjestöjen ja kunnan toimijoiden kesken, tiedottaa toimijoille ja toimijoilta, kokoaa toiminnan vaikutuksia yhteen. Hän on henkilö, jota kunnassa kannattaa kuunnella, kun puhutaan kansalaistoiminnan vaikuttavuudesta ja merkityksestä.” Näin kuvaa järjestöyhdyshenkilön toimenkuvaa yksi Pohjois-Pohjanmaan kuntien järjestöyhdyshenkilöistä. Lue lisää järjestöyhteistyön koordinoinnista Pohjois-Pohjanmaalla järjestöagentti Anna Katajalan kirjoittamasta blogikirjoituksesta.

Linkki blogitekstiin: https://www.ihimiset.fi/2020/05/05/pohjois-pohjanmaan-kunnat-edellakavijoita-jarjestoyhteistyon-koordinoinnissa/

Kommentoi kirjoitusta.

Miksi avata tiedon syvyyksiä vastaamalla kyselyihin?

Torstai 30.4.2020 - Järjestö 2.0 -hankkeet

"Kysyn ja vastaan, siis olen olemassa." Kyselyjen merkitys kasvaa, koska tieto on enenevissä määrin hajallaan ja yhdistyksillä tai julkisella sektorilla on harvoin laajempaa käsitystä kokonaiskuvasta. Kanta-Hämeessä toimivan Meidän Häme -hankkeen työntekijän Suvi Silvolan blogikirjoituksen tarkoituksena on antaa uudenlaisia filosofisia ja käytännöllisiä näkökulmia kyselyihin vastaamiseen. Tärkeitä kysymyksiä ovat miksi tiedolla johtaminen on haastavaa ja miksi kyselyihin kannattaa vastata. Blogissa tuodaan esiin myös mitä yhtenäisemmän tiedolla johtamisen hyväksi on mm. tehty Järjestö 2.0 -ohjelman aikana.

 Linkki blogitekstiin: https://www.meidanhame.fi/2020/04/30/miksi-avata-tiedon-syvyyksia-vastaamalla-kyselyihin/

Kommentoi kirjoitusta.

Elinvoimapajat 2018-2020 järjestöpositiivisten kuntien ja kuntapositiivisten järjestöjen rakentajina

Tiistai 28.4.2020 - Järjestö 2.0 -hankkeet

"Innostava tapa koordinoida yhteistyötä.”
”Nämä olivat korvaamattomia tapahtumia, joissa voi solmia uusia suhteita, oppia uutta ja tuoda pienenkin yhdistyksen ääni kuuluville.”

Näin kuvailevat osallistujat tunnelmiaan Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n ja Keski-Suomen kuntien yhteistyössä järjestämän elinvoimapajakiertueen päättyessä. Elinvoimapajat innostivat kuntia ja järjestöjä tiiviimpään kumppanuuteen vuosien 2018-2020 aikana. Ne tarjosivat järjestöille ja kunnille uudenlaisen foorumin yhteistyön kehittämiseen sekä verkostojen luomiseen kokoamalla toimijoita yhteen useamman kunnan alueelta. Lue lisää elinvoimapajojen mallista ja kokemuksista Keski-Suomen Järjestö 2.0 -hankkeen muutoskoordinaattori Anu Hätisen kirjoittamasta blogikirjoituksesta.

https://www.yhdistystori.fi/2020/04/28/elinvoimapajat-2018-2020-jarjestopositiivisten-kuntien-ja-kuntapositiivisten-jarjestojen-rakentajina/

Kommentoi kirjoitusta.