Hyvä Pomppu – nuoren hyvä pomppu elämään järjestötoiminnan kautta

Esteryllä on menossa kaksivuotinen ESR-rahoitteinen hanke Hyvä Pomppu, jonka tarkoituksena on lisätä nuorten mahdollisuuksia yhdistystoiminnan avulla. Nuoret tuovat uutta sisältöä yhdistystoimintaan omien toiveidensa kautta. Yhdistykset voivat tarjota hyvän pompun harjoitteluna, työkokemuksena, vapaaehtoistoimintana tai muunlaisena kansalaistoiminnan muotona.

Hankkeen tarkoituksena on edistää
nuorten näköistä yhdistystoimintaa

 • nuorten ideat ja toiveet yhdistystoiminnan käytäntöön
 • yhdessä tekeminen ja nuorten osallisuuden kehittäminen
 • nuorten kansalaistoiminnan kokemuksen kartuttaminen ja siihen tutustuttaminen
 • työelämävalmiuksien parantaminen vapaaehtoistehtävien avulla
 • opintojen kartuttaminen opinnäytetöiden ja harjoitteluiden kautta
 • elämänhallinnan & mielenterveyden vahvistaminen

Työ, opiskelu, harjoittelu, yhdistystoiminta, vapaaehtoistoiminta, pop-up – tai jokin muu?

Nuorelle - Mikä on sinun hyvä
pomppusi elämään?

 • Minkälaista toimintaa kaipaisit tällä hetkellä?
 • Minkälaista työkokemusta toivoisit saavasi, jotta työllistymisesi helpottuisi?
 • Minkälainen vapaaehtoistoiminta kiinnostaisi?

Yhdistys – millaisia hyviä pomppuja
olisi tarjolla?


Hyvät Pomput nyt:

 • Sosiaalisen median käytön opastusta
 • Somekampanjan suunnittelija ja toteuttaja
 • Valokuvausta
 • Videotuotantoa
 • Erilaisten kerhojen vetämistä
 • Kevyen jumpan vetäjä
 • Tilastointisovelluksen suunnittelu
 • Huumorituokion vetämistä
 • Bloggausta
 • Katugalluppien tekoa
 • Tapahtumatuotannon apuri
 • Hyvä Pomppu -hankkeessa tuotannon tehtävät

Lisätietoa voi kysyä:

Projektipäällikkö

Heidi Aska-Randelin

heidi@estery.fi

p. 045 669 5507

Projektityöntekijä

Katariina Kovanen

katariina@estery.fi

p. 050 330 0518