Kehitämme yhdessä!

Järjestösparraaja -hankkeella tukea Esteryn
jäsenyhdistysten kehittämiseen

Maaliskuussa 2018 Esteryllä käynnistyi kolmevuotinen, STEA:n
rahoittama Järjestösparraaja -hanke, jonka tarkoituksena on tarjota
jäsenyhdistyksille yksilöllistä sparraus- ja kehittämistukea yhdistystoiminnan haasteissa sekä tehdä näkyväksi yhdistysten palvelut ja järjestölähtöinen auttamistoiminta. Hankkeen tavoitteena on tarjota Esteryn jäsenyhdistyksille yksilöllisen kehittämistuen lisäksi mahdollisuus kehittää osallistavaa ja kokeilevaa yhteistoimintaa.

Uudenlaisten yhteistyön muotojen löytäminen jäsenyhdistysten
ja muiden toimijoiden välillä sekä yhteisen kehittämistoiminnan lisääminen parantavat yhdistysten toimintaedellytyksiä. Tavoitteenamme on, että kehittämisprosessin aikana jäsenyhdistyksistä tulee elinvoimaisia ja vaikuttavia toimijoita sekä suunnitelmallisia viestijöitä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat tietyt Esteryn jäsenyhdistykset,
jotka valitaan sparraustarpeiden mukaan. Välillisesti hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös muut Esteryn jäsenyhdistykset sekä alueen asukkaat. Laajempaan kohderyhmään kuuluvat myös muut sosiaali- ja terveysalan yhdistykset, julkisen sektorin toimijat ja oppilaitokset sekä hankkeen kumppanuusyritykset, joiden kanssa tehdään yhteistyötä erilaisissa tapahtumissa sekä toimintakokeiluissa.


Järjestösparraaja-hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta:


  • Sparraustuesta, jossa kehitetään jäsenyhdistysten toimintaa
  • Tuesta jäsenyhdistysten viestinnän kehittämiseen ja digitaalisten viestintäkanavien haltuun ottamiseen
  • Osallistavasta ja kokeilevasta yhteistoiminnasta

Tervetuloa mukaan tekemään kanssamme yhteistyötä!