OLET MUKANA! - osallistumisen, hyvinvoinnin edistämisen ja työllistymisen tuen -hanke

OLET MUKANA!

ESTERY - Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n ja Mikkelin toimintakeskus ry:n yhteinen kaksivuotinen ESR-rahoitteinen OLET MUKANA! - osallistumisen, hyvinvoinnin edistämisen ja työllistymisen tuen –hanke käynnistyi tammikuun 2020 alussa.

-Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllistä hyvinvointia sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia päästä osaksi mielekästä tekemistä, työelämää ja
yhteiskunnallisia vaikutuskanavia, sanoo hankkeen projektipäällikkö Jenni Tissari.

Tissari painottaa, että järjestöjen ja vapaaehtoistyön merkitystä ei voi korostaa liikaa syrjäytymisen ehkäisyssä ja ihmisten osallisuuden lisäämisessä. Järjestöissä tehdään äärettömän arvokasta työtä.

-Hanke tukee paikallisten yhdistysten voimaantumista ja kansalaisten osallistumista hyvinvointia tuottavien yhdistysten toimintaan. Ydinajatuksena ovat yhdessä kehittäminen ja tekeminen. Hankkeen toteutuksessa ihminen on vahvasti osana tekemistä ja suunnittelua, ei vain tekemisen kohde, Jenni Tissari korostaa.

Tissari valottaa, että hankkeen aikana viedään erilaisia hyvinvointijärjestöjen toiminnallisuuksia ihmisten luokse, heidän asuinalueilleen. Kehitetään ajattelua niin, että yhdistystoiminnassa ei
oleteta, että ihmiset tulevat yhdistystoimintaan vaan että yhdistystoiminta jalkautuu ihmisten luo. Ihmiset tulevat nähdyksi ja kuulluksi toiminnassa ja sen suunnittelussa. Hankkeessa vaikutetaan syrjäytymiseen ennalta ehkäisevästi ja korjataan jo tapahtunutta syrjäytymistä.

Hankkeen projektiasiantuntija Sari Vauhkonen Mikkelin Toimintakeskukselta täsmentää, että työllistämistoimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömiin ja osatyökykyisiin henkilöihin. Heihin, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakykyä edistäviä tuettuja työpaikkoja,
ammattitaidon kehittämistä sekä niihin liitettyä valmennuksellista tukea.

-Muotoilemme 20 työpaikkaa yhdistyksiin, joihin työllistämme ihmisiä heidän voimavaransa ja taitonsa huomioiden. Kiertävä työpaikkaohjaaja tukee työskentelyä koko matkan rinnalla kulkien, kertoo Vauhkonen.

Tissari ja Vauhkonen kehottavat ottamaan yhteyttä, jos omassa yhdistyksessä on havaittu, etteivät omat kädet riitä ja voisi olla työtä muotoiltavaksi. He pyytävät vinkkaamaan myös rohkeasti yhdistysten tai asuinalueiden tapahtumista, toiveista ja kehitysehdotuksista. Vailla työtä olevien, järjestöissä työskentelystä kiinnostuneiden kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä.

-Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä kuinka olet mukana, päättävät Tissari ja Vauhkonen.

Yhteystiedot:

Jenni Tissari
Projektipäällikkö

puh. 0503375041
jenni@estery.fi

Sari Vauhkonen
Projektiasiantuntija

puh. 0504689545
sari.vauhkonen@toimintakeskus.fi