Merkittävä ennakkopäätös korkeimmalta hallinto-oikeudelta

19.08.2020

Huhtikuussa 2020 Korkein hallinto-oikeus teki merkittävän
ennakkopäätöksen KHO 2020:41 vammaisen henkilökohtaista apua koskien. Ennakkopäätös koski erään kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston päätöstä hylätä henkilökohtaisen avustajan matka- ja majoituskulujen korvaamisesta siltä osin kuin avustettavan henkilön ulkomaanmatka oli kestänyt yli 14 vuorokautta.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan vaikeavammaisen henkilön kotikunnan tulee myöntää henkilökohtaista apua vaikeavammaiselle henkilölle vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin ja 8 c §:n 1 momentin perusteella myös ulkomaille silloin, kun ulkomailla oleskelussa on kysymys vaikeavammaisen henkilön tavanomaisesta elämän toiminnosta.

Vammaispalvelulain kohtien nojalla kunnan on korvattava kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Kaupunki ei voinut pysyväisohjeisiinsa vetoamalla vapautua näistä velvollisuuksistaan. Tällaisissa tapauksissa ei tule soveltaa sosiaalihuoltolain 57 pykälää, kuten kyseissä kaupungissa oli tehty, vaan vammaispalvelulakia, jonka tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.
 
Arvioitaessa sitä, onko lomamatkaa pidettävä koko kestonsa osalta avustettavan tavanomaisena elämän toimintona, ratkaisevaa merkitystä ei voida antaa pelkästään sille, minkä pituisia lomamatkoja vammattomat tai vammaiset henkilöt yleensä tai keskimääräisesti tekevät. Asiaa ratkaistaessa on otettava myös huomioon vaikeavammaisen henkilön yksilölliset tarpeet ja olosuhteet. Tässä ennakkopäätöksessä Korkein hallinto-oikeus katsoi, että avustajasta johtuneita kuluja oli kokonaisuudessaan pidettävä vammaispalvelulaissa edellytetyllä tavalla välttämättöminä ja kohtuullisina.
 
Korkein hallinto-oikeus kumosi kaupungin päätöksen ja palautti sen kyseiselle kaupungille henkilökohtaisen avustajan majoituskustannusten korvaamiseksi kokonaisuudessaan.

Lähde: Korkein hallinto-oikeus
03.06.2021Esteryn kesäajan toiminta
25.05.2021Järjestötutkimus
28.04.2021Hätäensiapu-koulutus
26.04.2021Kosteusvaurioiset- päihderiippuvaisten omaisten vertaistukiryhmä
22.04.2021Henkilökohtainen talous - ja velkaneuvonta
19.04.2021Bändikerho
18.02.2021Muutoksia Esteryn palveluissa
02.02.2021Estery-liite
27.01.2021Hurmaavat sanat -kirjallisuus terapeuttinen ryhmä
25.01.2021Kosteusvaurioiset -päihderiippuvaisten omaiset

Siirry arkistoon »