Merkittävä ennakkopäätös korkeimmalta hallinto-oikeudelta

19.08.2020

Huhtikuussa 2020 Korkein hallinto-oikeus teki merkittävän
ennakkopäätöksen KHO 2020:41 vammaisen henkilökohtaista apua koskien. Ennakkopäätös koski erään kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston päätöstä hylätä henkilökohtaisen avustajan matka- ja majoituskulujen korvaamisesta siltä osin kuin avustettavan henkilön ulkomaanmatka oli kestänyt yli 14 vuorokautta.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan vaikeavammaisen henkilön kotikunnan tulee myöntää henkilökohtaista apua vaikeavammaiselle henkilölle vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin ja 8 c §:n 1 momentin perusteella myös ulkomaille silloin, kun ulkomailla oleskelussa on kysymys vaikeavammaisen henkilön tavanomaisesta elämän toiminnosta.

Vammaispalvelulain kohtien nojalla kunnan on korvattava kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Kaupunki ei voinut pysyväisohjeisiinsa vetoamalla vapautua näistä velvollisuuksistaan. Tällaisissa tapauksissa ei tule soveltaa sosiaalihuoltolain 57 pykälää, kuten kyseissä kaupungissa oli tehty, vaan vammaispalvelulakia, jonka tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.
 
Arvioitaessa sitä, onko lomamatkaa pidettävä koko kestonsa osalta avustettavan tavanomaisena elämän toimintona, ratkaisevaa merkitystä ei voida antaa pelkästään sille, minkä pituisia lomamatkoja vammattomat tai vammaiset henkilöt yleensä tai keskimääräisesti tekevät. Asiaa ratkaistaessa on otettava myös huomioon vaikeavammaisen henkilön yksilölliset tarpeet ja olosuhteet. Tässä ennakkopäätöksessä Korkein hallinto-oikeus katsoi, että avustajasta johtuneita kuluja oli kokonaisuudessaan pidettävä vammaispalvelulaissa edellytetyllä tavalla välttämättöminä ja kohtuullisina.
 
Korkein hallinto-oikeus kumosi kaupungin päätöksen ja palautti sen kyseiselle kaupungille henkilökohtaisen avustajan majoituskustannusten korvaamiseksi kokonaisuudessaan.

Lähde: Korkein hallinto-oikeus
14.09.2020Hävikkiruokailu tauolla syyskuun
09.09.2020Hävikkiruokailu tauolla 11.9.
04.09.2020järjestöpalstailmoittelua koskeva muutos
21.08.2020KANNANOTTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN RAHOITUKSEN TURVAAMISEKSI
19.08.2020Merkittävä ennakkopäätös korkeimmalta hallinto-oikeudelta
18.08.2020Luontoliikunnan ja Puulalla sijaitsevan Säynätsaaren esteettömän laavun kehittäminen on Esteryn uusi palvelu jäsenyhdistyksille
15.08.2020Kasvomaskisuositus
14.08.2020Kävelykerho starttaa syyskuussa
11.08.2020Estery mukaan ruokahävikin vähentämiseen - yhteisöllinen ruokailu alkaa ESTERY-talolla
29.05.2020Esteryn puheenjohtaja Kauko Väisäselle merkittävä tehtävä

Siirry arkistoon »