KANNANOTTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN RAHOITUKSEN TURVAAMISEKSI

21.08.2020

kannari.jpg
Kuvassa Mikkelin torilla Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, Esteryn toiminnanjohtaja Satu Taavitsainen ja varapuheenjohtaja Marketta Evola.

Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry on tänään 21.8.2020 luovuttanut Mikkelissä vierailleelle Vasemmistoliiton eduskuntaryhmälle kannanoton sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi.

Valtiovarainministeriö jätti esityksensä vuoden 2021 talousarvioksi. Sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan leikata 127 miljoonaa euroa ensi vuonna. Se on 33 % kuluvaan vuoteen verrattuna.

Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:llä on 56 jäsenyhdistystä; paikallisia sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä, potilasyhdistyksiä, vammaisyhdistyksiä ja eläkeläisyhdistyksiä – ja näiden yhteistyötä, toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia ESTERY toiminnallaan edistää ja tukee. Henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 28 000. Toimipisteenämme on Mikkelin keskustassa sijaitseva järjestötalo, ESTERY-talo, jossa on toimisto- ja kokoontumistiloja ja Mikkelin keskussairaalassa OLKA-piste, joka on sairaalavapaaehtoistoimintamme keskus. Toimintaamme rahoittaa pääosin STEA. Tänä vuonna meillä on kohdennetun toiminta-avustuksen lisäksi kolme STEA:n projektia ja Paikka auki nuorelle -ohjelman rahoitus.

Saamaamme STEA:n rahoitusta olemme konkreettisesti käyttäneet paikallisten sote-yhdistysten toimintaedellytysten vahvistamiseen ja tukemiseen, ihmisten terveyden edistämiseen, vapaaehtoisten kouluttamiseen, vapaaehtoistyön kehittämiseen, mm. sairaalavapaaehtoistoiminta, ihmisten työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen, osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukemiseen, kriisiauttamiseen ja arjen turvallisuuden edistämiseen, järjestötalon vuokran maksamiseen ja henkilöstön palkkoihin.

STEA:n rahoituksen ansiosta järjestötalolla on voitu pitää vertaistukiryhmiä, kehittää kokemustoimijuutta, pitää pelikerhoja, käsityökerhoja, karaokekerhoa, shakkikerhoa, kävelykerhoa, istumatanssikerhoa, digiopastusta, kokouksia, koulutuksia ja seminaareja ym. OLKA-pisteen vapaaehtoiset ovat toimineet sairaalassa saattajina ja juttelijoina osastoilla. Suunnitteilla meillä on esteettömän luontoliikunnan aloittaminen vuonna 2021. STEA:n rahoituksen ansiosta paikallisten potilas- vammais- eläkeläis- ja muiden sote-yhdistysten hallinnon järjestämiseen on saatu helpotusta maksuttomien tilojen lisäksi kaappeja tarjoamalla, yhteisen kopio- ja postituskoneen ansiosta. Olemme työllistäneet lukuisia osatyökykyisiä ja pitkään työttömänä olleita henkilöitä, sekä nuoria työttömiä ja osallistuneet näin, emme pelkästään yhdistysten arjen helpottamiseen, vaan myös työllisyyden hoitoon. Olemme sitoutuneita Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteeseen vähentää huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta ja haluamme toteuttaa projekteja, joilla edistetään ja ylläpidetään yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Koronakriisi on osoittanut, että Suomessa tapahtuu aika-ajoin sen kaltaisia asioita, joita hyväkään perusturva ei kata. Tällaisia viime vuosikymmeninä tapahtuneita tilanteita ovat olleet 1990-luvun lama, 2008 taloustaantuma, 2016-2017 toimeentulotuen siirtymisestä kunnilta Kelaan aiheutuneet perusturvan maksuviiveet ja nyt koronavirusepidemia. Kaikissa näissä kansalaisjärjestöjen toiminta on ollut korvaamatonta ja tuonut apua ihmisille. Järjestöt ovat Suomessa yhä merkittävä voimavara ja vetoamme Vasemmistoliiton eduskuntaryhmään, että pidätte maan hallituksessa huolta kansalaisjärjestöistä.
Me allekirjoittaneet pyydämme, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta ei leikata.

Mikkelissä 21.8.2020
Kauko Väisänen, puheenjohtaja
Marketta Evola, varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, toiminnanjohtaja
03.06.2021Esteryn kesäajan toiminta
25.05.2021Järjestötutkimus
28.04.2021Hätäensiapu-koulutus
26.04.2021Kosteusvaurioiset- päihderiippuvaisten omaisten vertaistukiryhmä
22.04.2021Henkilökohtainen talous - ja velkaneuvonta
19.04.2021Bändikerho
18.02.2021Muutoksia Esteryn palveluissa
02.02.2021Estery-liite
27.01.2021Hurmaavat sanat -kirjallisuus terapeuttinen ryhmä
25.01.2021Kosteusvaurioiset -päihderiippuvaisten omaiset

Siirry arkistoon »