YHDISTYSTYÖPAJAT SOTE-PALVELUIDEN KEHITTÄMISFOORUMEINA ITÄ-SAVON AUEELLA

27.10.2020

Yhdistystyöpajat kokoavat Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin asiantuntijoita, alueen yhdistysten kokemusasiantuntijoita ja muita hyvinvointialan toimijoita yhteiskehittämisfoorumeihin. Työpajoissa on ajankohtaisia alustuksia sekä Sosterin asiantuntijoiden ja yhdistysten jäsenten ryhmätöitä. Ryhmistä nousseet kehittämistarpeet kirjataan ylös ja mahdolliset tehtävät organisoidaan eteenpäin toteutettaviksi.

 

Miten toiminta käynnistyi ja vakiintui

Ensimmäiset yhdistystyöpajat pidettiin kesän 2017 lopulla, jonka jälkeen niitä on pidetty lähes joka toinen kuukausi. Kiitos työpajatoiminnan käynnistymisestä kuuluu yhteistyöjärjestö Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:lle ja Sosterin moniammatillisille kehittäjille. He ovat innovatiivisesti ja tarmokkaasti koonneet sote-yhdistyksiä yhteisiin tapaamisiin ja vieneet asioita eteenpäin.

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja Sosterin yhteistyönä valitaan yhdistystyöpajojen aiheet, suunnitellaan työpajojen ryhmätyöt sekä tilaisuuden kulku. Käsiteltävät aiheet voivat olla kaikkia yhdistyksiä koskettavia, nivoutua yksittäiseen sairausryhmään, liittyä yleisesti palvelujen kehittämiseen tai hyvinvoinnin edistämiseen.

Toiminta perustuu näkemykseen, jossa yhdistysten toiminta tukee sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevia kuntalaisia, mutta myös sote-palvelujen järjestäjää siten, että ammattilaiset osaavat tarvittaessa ohjata asiakkaita aiempaa paremmin yhdistystoiminnan piiriin. Kyseessä voi olla ikäihmisen yksinäisyyden torjuminen, vertaistuen tarve sairastuttaessa tai yhdistyksen asiantuntijalla oleva ainutlaatuinen osaaminen asiakkaan tarvitsemassa palvelussa.

Yhdistystyöpajatoiminnassa yhdistysten osaaminen kanavoidaan Sosterin asiakaspolkujen kehittämiseen ja Sosterin moniammatillinen substanssiosaaminen yhdistysten toiminnan kehittämiseen. Yhteisellä tekemisellä madalletaan yhdyspintoja, sujuvoitetaan prosesseja, ennaltaehkäistään sairauksia ja toimintakyvyn heikkenemistä sekä tuetaan osallisuutta.

Yhdistystyöpajatoiminnassa sitoudutaan yhteisiin periaatteisiin, se on systemaattista ja pitkäjänteistä. Työpajojen tuloksia esitellään Sosterin vuotuisilla prosessimessuilla, joten toiminta on vakiintunut osaksi Sosterin kehittämistoimintaa. Innokylään kuvattu toimintamalli on monistettavissa ja käyttöönotettavissa myös muualla asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteiskehittämisfoorumiksi.

 

Kirjoittaja Anita Hahl-Weckström työskentelee Järjestö 2.0 Etelä-Savo -hankkeessa.

Tämä blogi on osa valtakunnallisen Järjestö 2.0 ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.

04.05.2023Marianne Huoponen Kyllä onnistuu! -hankkeen projektipäälliköksi
25.04.2023Järjestöjä tarvitaan
20.04.2023Esteryllä alkaa uusi EU-hanke!
17.04.2023Tule harjoituspotilaaksi Xamkin Kliininen tutkiminen hoitojaksolle
04.04.2023Uusi jäsenyhdistys: Narsismin uhrien tuki ry
02.02.2023Seuraava sairaalavapaaehtoisvalmennus 29.3.23
26.01.2023Esteryyn uusia jäsenyhdistyksiä
20.01.2023Tarjotaan Digiasioihin liittyviä oppilaistöitä Esteryn jäsenyhdistyksille maksutta
18.01.2023Ikäihmisten digikurssi
17.10.2022Mikkelin keskussairaalan OLKA-pisteen tapahtumat viikolla 42 (17.10-21.10)

Siirry arkistoon »