JÄRJESTÖMESSUT KOHTAAMISPAIKKANA MIKKELISSÄ JA INFOKIOSKI VINKKIVARIKKO HYVINVOINNIN TUKENA PIEKSÄMÄELLÄ

12.11.2020

Järjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen palvelut sekä ennakoiva tuki voivat estää tai viivästyttää sote-palveluihin joutumista. Järjestöjen kautta saatava vertaistuki on korvaamatonta sairastumisen aikana sekä sairaudesta toipumisen yhteydessä. Järjestöillä on myös merkittävä rooli sosiaalisessa hyvinvoinnissa kuten yksinäisyyden ehkäisyssä ja asiointiavussa. Muun muassa näitä järjestöjen toimintoja tehdään näkyväksi Mikkelissä järjestettävillä järjestömessuilla ja Pieksämäellä Hyvinvointikioski Vinkkivarikolla.

 

Yhdistykset ja sote-ammattilaiset kohtaavat järjestömessuilla

Järjestöjen toiminta tulisi olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoisuudessa, koska sote-organisaatioissa työskennellään ihmisten parissa. Järjestömessuilla vahvistetaan järjestöjen ja peruspalvelujen yhteistyötä sekä yksilön ja yhteisön voimavaroja. Järjestömessut koostuvat asiantuntijaluennoista sekä yhdistysten puheenvuoroista ja toiminnan esittelyistä. Toiminnalla lisätään tietoa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointijärjestöistä ja mahdollistetaan järjestöjen asiantuntijuus osana sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöisiä palvelupolkuja.

Messutapahtuman ajankohtaiset teemat sovitaan yhdessä Essoten alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, palveluohjauksesta ja peruspalvelujen kehittämisestä vastaavien ammattilaisten kanssa. Messuilla halutaan tuoda Essoten alueen sosiaali- ja terveysyhdistykset tutuksi sekä herättää keskustelua siitä, miten yhdistykset voivat olla tukena sairastuessa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Järjestömessut luovat kohtaamispaikan, jossa messujen asiakasryhmät - sote- ja hyte-yhdistykset, Essoten työntekijät ja kuntalaiset - jakavat tietoa ja osallistuvat yhteiskehittämiseen.

 

Messutapahtuma voidaan järjestää lähi-, etä- tai hybriditoteutuksena

 

Järjestömessut on nyt järjestetty kaksi kertaa ja kummallakin kerralla toteutustapa on ollut erilainen. Ajankohdaksi on vakiintunut kansalaistoiminnan päivä 1.10. Ensimmäiset messut järjestettiin vuonna 2019 lähitoteutuksena Mikkelin keskussairaalassa. Messutapahtuman ainutlaatuisuus innosti yhdistykset osallistumaan tapahtumaan runsaslukuisesti. Haasteita vuoden 2020 järjestömessuille toi koronan aiheuttamat rajoitukset, joten lähitoteutuksesta siirryttiin etätoteutukseen, mihin liittyi paljon uutta opittavaa lyhyessä ajassa.

Vuoden 2019 järjestömessut järjestettiin sairaalan pääaulassa ja auditoriossa. Pääaulaan mahtuu messupöytien esittelypisteitä 30, joissa toimintaansa pääsevät esittelemään toimintavuoden teemaan kannalta keskeiset sote-yhdistykset. Pöytätilanteen niin salliessa mukaan mahtuu myös muita kiinnostuneita yhdistyksiä ja toimijatahoja. Messujen asiantuntijaluennot pidettiin sairaalan auditoriossa. Jokainen yksittäinen luentokokonaisuus oli rakennettu siten, että siihen kuului ammattilaisen luennon lisäksi myös järjestön puheenvuoro.

Vuoden 2020 järjestömessuja ei koronan vuoksi voitu toteuttaa perinteisinä messuina, joten ne järjestettiin etänä digitaalisessa muodossa. Webinaarissa sote-yhdistykset esittelivät toimintaansa videoklipein, jotka kerättiin yhdistyksiltä ja niistä koostettiin yhteinen video näytettäväksi messupäivänä. Messut live-striimattiin YouTubeen. Osa luennoitsijoista osallistui etäyhteyksin ja osa saapui paikan päälle messustudioon. Webinaari jaettiin kohderyhmittäin kahteen osaan, joista julkaistiin linkit YouTube -kanavalle. Esityksiä on mahdollista käydä katsomassa vielä messutapahtuman jälkeenkin.

Kaksien toteutukseltaan erilaisten messujen rakentaminen ja toteuttaminen on antanut uusia näkökulmia järjestömessujen jatkokehitykselle. Tulevaisuudessa luentoja voisi striimata auditoriosta, jolloin luentojen osallistuja voi katsoa ja kuunnella luentoa omalta kännykältään tai lähetys voisi näkyä vaikkapa sairaalan henkilöstön taukohuoneissa. Järjestötoimintaansa esitteleviä voisi haastatella ja haastattelun voisi live-striimata luentojen välissä. Tällä tavalla niillä ammattilaisilla, jotka eivät pysty tulemaan paikan päälle, olisi mahdollisuus saada tietoa paikallisista yhdistyksistä.

Järjestömessujen toimintamallikuvaus on viety Innokylään. Se toimii esimerkkinä sote-yhdistysten ja julkisen sektorin välisestä yhteistyöstä sekä sote-yhdistysten kiinnittymisestä osaksi sote-palvelujen kehittämistä. Järjestömessujen suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet ESTERYn Järjestö 2.0 Etelä-Savo ja OLKA®-Mikkeli -hankkeet yhdessä Essote-sote-kuntayhtymän kanssa.

 

Hyvinvoinnin infokioski Vinkkivarikko toimii Pieksämäellä

 

Vinkkivarikko on Pieksämäen kaupungin ja järjestöjen yhteinen avoin kohtaamispaikka ja hyvinvointikioski. Vinkkivarikon infokioski sijaitsee torstai-iltapäivisin keskellä kaupunkia Prisman käytävän kupeessa Veturitorin puolella. Sinne voi tulla tapaamaan kaupungin työntekijöitä ja yhdistysten edustajia, joissa on vaihtuvuutta viikoittain. Paikalla olevista yhdistysten edustajista ja kaupungin eri toimialojen työntekijöistä saa ennakkoon tietoa kaupungin verkkosivuilta, sosiaalisen median kanavista, järjestöpalstoilta ja tapahtumakalentereista. Tavoitteena on, että Vinkkivarikko olisi mukana myös suurimmissa toritapahtumissa.

 

Toimintamallin kehittäminen sai alkunsa Hiekanpää ja Ossi -hankkeista ja nykyisin siitä vastaavat yhteistyössä kaupunki ja järjestöt. Toiminnan keskiössä on kohdata satunnaiset kuntalaiset ja kaupungin eri palveluita tarvitsevat asiakkaat palvelupolun eri vaiheissa. Hyvinvointikioskilla annetaan neuvontaa ja ohjausta, kootaan vapaamuotoista palautetta sekä kerrotaan yhdistysten toiminnasta kuten vertaistuesta ja matalan kynnyksen palveluista. Vinkkivarikkotoiminnan tarkoituksena on tarjota tietoa kaupungin hyvinvointipalveluista ja järjestöjen toiminnasta Pieksämäen kaupungin asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Kirjoittajat Anita Hahl-Weckström ja Pia Ruisla työskentelevät Järjestö 2.0 Etelä-Savo -hankkeessa.

Tämä blogi on osa valtakunnallisen Järjestö 2.0 ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.

07.06.2022OLKA-pisteellä tapahtuu kesäkuussa
03.06.2022Yhdistykset voivat kokoontua heinäkuussa normaalisti Estery-talolla
30.05.2022Tervetuloa Estery-talon sisäpihalle rentoon kesäliikuntaan!
09.05.2022Mikkelin keskussairaalassa on saatu käynnistettyä saattohoidon vapaaehtoistoiminta
24.03.2022Yhteistyöllä vertaistukea somaattisesti sairaiden kuntoutumiseen -mediatiedote
11.03.2022Tule Esteryn yhteisölliseen hävikkiruokailuun vapaaehtoiseksi
09.03.2022Estery on mukana valtakunnallisessa edunvalvontavaltuutuskampanjassa
09.02.2022Tule OLKA-sairaalavapaaehtoiseksi ja lisäksi mahdollisuus työllistyä kesätöihin!
07.02.2022Esteryn OLKA kouluttaa sairaalavapaaehtoisia
21.01.2022Estery-talo on auki normaalisti

Siirry arkistoon »