Tervetuloa Esteryn kotisivulle!

Estery-talo aukeaa 1.6.2020. Jäsenyhdistykset voivat kokoontua alle 50 hengen tilaisuuksiin. Varaa tila normaalisti varauskalenterista.

ESTERY - Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry kokoaa yhteen 56 sosiaali- ja terveysalan ja muulla hyvinvointialalla toimivaa yhdistystä. Esteryn tehtävänä on tukea jäsenyhdistystensä toimintaa, yhteistyötä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

”Edistämme Etelä-Savon alueen ihmisten edellytyksiä osallistua yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan.”

Estery-talo on yhdistysten kokoontumispaikka. Talolla pidetään mm. kokouksia, vertaistukiryhmiä, kerhoja, palaverejä, teemapäiviä ja muita yhdistysten omia aktiviteettejä.

”Käytössämme on järjestötalo kauniissa yliopistokeskuksen miljöössä osoitteessa Otto Mannisen katu 4.”

Jäsenyhdistyksille kokoontuminen talolla on maksutonta.

Tervetuloa!

Järjestöt edistämässä osallisuutta Etelä-Savossa

Tiistai 2.6.2020 - Anita Hahl-Weckström ja Pia Forselius, Järjestö 2.0. Etelä-Savo

Järjestöt ovat osallisuuden selkänoja. Näin todetaan SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sivuilla ja näin on myös Etelä-Savossa. Yhdistykset Etelä-Savossa - YhES järjestöneuvottelukunnan toiminta on osa Etelä-Savon maakuntaliiton osallisuustyötä. Järjestöjen yhteistyörakenteen valmistelusta vastasi Järjestö 2.0 Etelä-Savo -hanke

Etelä-Savon osallisuusohjelma tehtiin laajapohjaisena verkostoyhteistyönä ja ohjelma toimii osallisuuden työkaluna. Osallisuuden vision mukaan Etelä-Savo on aktiivisten asukkaiden maakunta, jossa ihmiset välittävät toinen toisistaan. Kaikilla on kokemus mukana olemisesta ja mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua yhteisten asioiden hoitoon.

Osallisuuden teemaryhmät ovat asukkaat, asiakkaat, nuoret, ikäihmiset ja vammaiset sekä järjestöt, joista jokainen ryhmä on saanut osallisuusohjelmaan ”oman äänensä”. Ryhmien vetäjistä ja keskeisistä asiantuntijoista muodostuu maakunnan osallisuuspöytä. Ryhmät vastaavat vetäjiensä tuella ohjelmaan kirjatuista kehittämistoimista.

Osallisuusohjelmassa Järjestöjen ääni kokoaa 3000 yhdistyksen näkökulmat kansalais- ja viranomaistoiminnan yhteistyön kehittämiseen. YhES järjestöneuvottelukunnan tehtäviin kuuluu edistää osallisuus- ja osallistumismahdollisuuksien toteutumista.

Järjestöneuvottelukunta yhdistysten äänitorvena

Järjestöjen asiantuntemusta sekä asukkaiden ja palveluiden käyttäjien kokemusta saadaan mukaan maakunnallisen monialaisen yhteistyörakenteen avulla maakunnalliseen ja kunnalliseen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Eri maakunnissa toimivista järjestöneuvottelukunnista ja yhteistyörakenteista on tehty Innokylään toimintamallikuvaus.  

Etelä-Savon maakunnallinen YhES järjestöneuvottelukunta on monialainen ja alueellisesti kattava. Sen rakenne, tehtävät ja toimintakäytännöt on kuvattu toimintasäännössäEri alojen yhdistyksiä edustavat jäsenet valittiin järjestöneuvottelukuntaan avoimen haun kautta. Ensimmäisessä kokouksessa lokakuussa 2019 oli paikalla lähes kaikki neuvottelukunnan 19 varsinaista ja 19 varajäsentä.  

Mitä YhES on saanut aikaan? 

Etelä-Savon YhES järjestöneuvottelukunta on osallistunut maakuntastrategian päivitykseen. Neuvottelukunta nosti tärkeimmiksi teemoiksi hyvinvoinnin ja hyvän ympäristön sekä samaistuttaviksi valinnoiksi yhteistyön kehittämisen ja saavutettavuudenErityisesti korostettiin eläkeläisten roolia yhdistysten vapaaehtoisina sekä vapaa-ajan asukkaita, joita on mukana paikallisten yhdistysten toiminnassa. 

Maaliskuussa YhES järjestöneuvottelukunta sai tilannekatsauksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valtionavustushankkeiden valmistelusta Etelä-Savon maakunnassa. Toukokuussa järjestöneuvottelukuntaa pyydettiin valitsemaan kolmannen sektorin edustaja sote-valmistelun johtoryhmään, koska järjestöillä on tärkeä tehtävä ennalta ehkäisevässä työssä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Parhaillaan YhES järjestöneuvottelukunta kokoaa yhdessä Järjestö 2.0 Etelä-Savon kanssa kyselyllä yhdistysten yhteystietoja viestintäkanavan rakentamiseksi. Yhdistysten yhteystietoalustan tarkoituksena on saada maakunnan yhdistysten tiedot samaan paikkaanSivustolta kunnat, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä maakunnan asukkaat löytävät helposti tarvitsemansa tiedot yhdistyksistä. 

Kyselyllä YhES järjestöneuvottelukunta kerää yhdistyksiltä tietoa myös yhdistysten kiinnostuksesta olla mukana ja antaa oma panoksensa poikkeusoloihin. Kerätyn tiedon avulla järjestöjen asiantuntijuutta ja nopeaa reagointikykyä voidaan hyödyntää tulevaisuuden häiriötilanteiden tai poikkeusolojen toimintatavoissa

Kirjoittajat Anita Hahl-Weckström ja Pia Forselius työskentelevät Järjestö 2.0 Etelä-Savo -hankkeessa. 

Tämä blogi on osa valtakunnallisen Järjestö 2.0 ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.

  

1 kommentti .

Maakunnallinen järjestörakenne Pohjois-Savossa ? Järjestöneuvosto yhdistää, vaikuttaa ja näkyy

Torstai 28.5.2020 - Järjestö 2.0 -hankkeet

Maakunnallinen järjestörakenne Pohjois-Savossa – Järjestöneuvosto yhdistää, vaikuttaa ja näkyy. Tämän päivän blogikirjoitus käsittelee maakunnallisia järjestörakenteita.

Pohjois-Savon Järjestöneuvosto täyttää yhden vuoden. Ensimmäinen vuosi on ollut toiminnan kiteyttämistä, ja vaikuttavaan toimintaan on päästy käsiksi. ”Kaikki kuorolaulajat tietävät sen vaiheen, kun uusi kuoroteos on saatu pysymään kasassa ja vihdoinkin laulettua läpi. Jos Pohjois-Savon Järjestöneuvosto olisi kuoroteos, se olisi tässä vaiheessa.” toteaa Sakke-hankkeen projektipäällikkö.

Lue lisää Pohjois-Savon käyntiin lähteneestä järjestörakenteesta.

https://www.pohjoissavolaiset.fi/2020/05/28/maakunnallinen-jarjestorakenne-pohjois-savossa-jarjestoneuvosto-yhdistaa-vaikuttaa-ja-nakyy

 

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia


UUTISET

Esteryn uusi saliemäntä (01.06.2020)
1.6. Esteryllä on aloittanut uusi työntekijä Sari Venäläinen. Sari toimii talolla saliemäntänä, ja hänen työtehtäviinsä kuuluu mm. kokoustilojen valmistelu tilaisuuksia..

Esteryn puheenjohtaja Kauko Väisäselle merkittävä tehtävä (29.05.2020)
Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen johtoryhmään varsinaiseksi jäseneksi on nimetty Kauko Väisäsen (Estery) ja varajäseneksi Sirkku Mehtola (Viola ry). Kauko edustaa..

Suomen Kipu ry Esteryn jäsenyhdistykseksi (21.04.2020)
ESTERY - Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n hallitus on hyväksynyt Suomen Kipu ry:n jäsenhakemuksen, ja sen myötä Esteryn jäsenyhdistysten määrä on noussut..