OLKA PIEKSÄMÄKI

Esteryllä on OLKA-toimintaa sekä Mikkelin keskussairaalassa että Pieksämäen sote-keskuksessa.

Mitä OLKA-toiminta on?

OLKA tuo sairaalaan potilasjärjestöt ja vapaaehtoiset

OLKA®
on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa. Toiminnan tavoitteena on
tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään
kohtaamiseen sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA kehittää
sairaalavapaaehtoistoimintaa yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialueen
kanssa.

OLKA tarjoaa:

- Aikaa kohdata kasvokkain,
- ammattilaisen ja vapaaehtoisen tukea,
- tietoa vertaistuesta ja vertaistuen välitystä,
- tietoa potilasjärjestöjen ja sairaalan tukimuodoista,
- potilasjärjestöjen ja sairaalan yksiköiden teemapäiviä.

Sosiaali- ja terveysalan paikalliset yhdistykset, alan opiskelijat ja sairaalan
yksiköt ovat tervetulleita järjestämään tapahtumia OLKA-pisteessä!

Haluaisitko tulla sairaalavapaaehtoiseksi?
- Vapaaehtoistehtävät voidaan räätälöidä sinun omien mielenkiinnon kohteiden mukaan,
- saat itse valita milloin, miten usein ja kuinka kauan toimit vapaaehtoistehtävissä,
- tarjoamme hyvän perehdytyksen vapaaehtoistehtäviin,
- saat käydystä koulutuksesta todistuksen.

Koulutamme kaksi kertaa vuodessa sairaalavapaaehtoisia.
Seuraava sairaalavapaaehtoisvalmennus pidetään lokakuussa 2024.
TIedustelut
Esteryn OLKA-koordinaattori Noora Kähärä p. 050 570 0551, tai
sähköpostitse noora@estery.fi. Haastattelemme kaikki koulutukseen
halukkaat.

Vapaaehtoistoiminta kuuluu OLKA®-toimintaan ja sen tarkoituksena on antaa iloa, tukea ja toivoa potilaille ja heidän läheisilleen. Toiminta on luottamuksellista. Kaikki vapaaehtoiset allekirjoittavat sopimuksen, jossa vapaaehtoiset sitoutuvat vaitioloon sekä muihin vapaaehtoistoimintaa koskeviin sääntöihin. Vapaaehtoisille tarjotaan toiminnassa tukea ja virkistystä. Vapaaehtoisen tunnistaa vihreästä liivistä, jonka selässä lukee ”vapaaehtoinen”.

ANNA PALAUTETTA

Tästä painamalla voit antaa palautetta toiminnastamme.

PIEKSÄMÄEN OLKAN TAPAHTUMAKALENTERI