Avoimet työpaikat

Asiakaspalvelutyöntekijä, 2 paikkaa Mikkelin keskussairaalan OLKA-pisteellä

Työ alkaa elokuussa 2024

Etsimme kahta oma-aloitteista, positiivista asennetta omaavaa, ulospäin suuntautunutta asiakaspalveluhenkistä ihmistä Mikkelin OLKA®-pisteelle OLKA®-asiakaspalvelutehtäviin.

Estery – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry toimii kattojärjestönä 63 sosiaali- ja terveysalan sekä muulla hyvinvointialalla toimiville yhdistyksille. Esteryn tarkoituksena on tukea jäsenyhdistystensä toimintaa, yhteistyötä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pyrimme myös edistämään ihmisten edellytyksiä osallistua yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan.

Estery on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta rahoituksen OLKA® -toiminnalle. OLKA®ssa kehitetään sairaalavapaaehtoistoimintaa yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan sekä alueen yhdistysten kanssa.

OLKA® on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA®-piste toimii Mikkelin keskussairaalan ala-aulan pääoven vieressä, pääovista sisään tultaessa heti vasemmalla, kahvilaa vastapäätä.

Työtehtävät:
- OLKA®-pisteellä paikalla oleminen asiakaspalveluajankohtina (ma-pe klo 9–14)
- Tarvittaessa Estery-talolla paikalla oloa sekä erilaisissa tapahtumissa avustamista tarpeen vaatiessa (esimerkiksi kahvin keitto ja tarjoilu tilaisuuksissa).
- Tarjoamalla kiireetöntä kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista OLKA®-pisteelle tulevilleTiedon tarjoaminen potilaille ja heidän läheisilleen, sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille: vertaistuesta, potilasjärjestöjen ja sairaalan tukimuodoista.
- Vertaistuen välityspyyntöjen tekeminen sekä saattajapalvelun välityspyyntöihin vastaaminen.
- Yhdistysten houkutteleminen mukaan OLKA®-toimintaan ja teemapäivien pitoonAsiakaspalvelu ja ihmisten ”houkutteleminen” OLKA®-pisteelle
- Kontaktin ottaminen potilasyhdistysten jäseniin, potilaisiin, vapaaehtoisiin, sairaalan työntekijöihin
-Vapaaehtoisten liivihuolto
- Muut työnantajan osoittamat työtehtävät

Tarjoamme hyvän perehdytyksen työtehtäviin.
Edellytykset:
-Kiinnostus asiakaspalveluun ja asiakaspalveluhenkisyys
- Oma-aloitteisuus
- Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
- Oikeus korkeimpaan yhdistyksille myönnettävään palkkatukeen
- Hakijan eduksi katsotaan WhatsApp -sovelluksen osaaminen ja älypuhelimen käyttö

Työpaikan osoite: Porrassalmenkatu 35, 50100 Mikkeli

Lisätiedot:

Arvostamme motivaatiota työntekoon ja positiivista asennetta. Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen tehtävään, osa-aikaisen työsuhteen ja sen aikana tuen tulevaisuuden suunnitelmien työstämiseen.

Työaika on 25h/vko. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Palkkaluokka G20.

Työ alkaa elokuussa 2024


Lisätietoa työpaikasta ja työpaikan haku toimintakeskuksen kautta.

Asiakasohjaukset yhteystiedot:
Puhelimitse 010 327 2930 ti - to klo 12.00 - 15.00

Työharjoittelu, työkokeilu

Työharjoittelupaikkaa tai työkokeilupaikkaa voit tiedustella suoraan työntekijöiltä.