Jäsenhakemus

Esteryn jäsenyhdistykset voivat kokoontua maksutta Estery-talolla ja jäsenistö pääsee yhteisiin kerhoihin, matkoille, koulutuksiin mukaan.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot: asiantuntijuus, jäsenlähtöisyys, tasa-arvoisuus, yhdessä tekeminen. Olemassaolomme perustuu yhdistysten tarpeelle tehdä hedelmällistä yhteistyötä, ylläpitää ESTERY-talon kokoontumistiloja ja kehittää yhteisiä palveluita, joilla helpotetaan yhdistysten arkea, sekä tuoda kuuluville yhdistysten ääntä parantaen näin vaikuttamismahdollisuuksia. Perustehtävämme on siis vahvistaa jäsenyhdistystemme toimintaedellytyksiä muuttuvassa yhteiskunnassa. Muuttuva työelämä ja yhteiskunta edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Uuden oppimisen, luovuuden, kokonaisuuksien hahmottamisen ja taitojen merkitys kasvaa. Osaamisen kehittämiseen, järjestöjen rakenteisiin sekä käytäntöihin kohdistuu kasvavaa muutospainetta. Vanhat tavat toimia eivät katoa, mutta niiden rinnalle tulee uusia.

Haluatko, että yhdistyksesi olisi Esteryn jäsenyhdistys? Tee jäsenhakemus alla olevalla lomakkeella.

Jäsenmaksu vuonna 2023 on 50 euroa/vuodessa/yhdistys.

Jäsenhakemuksen liitteeksi sinun tulee lähettää toiminnanjohtajalle (satu@estery.fi) pöytäkirjaote yhdistyksen kokouksesta, jossa on päätetty hakea Esteryn jäsenyyttä.

Esteryn jäseneksi hakeutuvan tulee hyväksyä Esteryn säännöt.

Lue säännöt tästä
https://estery.kotisivukone.com/saannot
Olen lukenut ja hyväksyn säännöt*
Kyllä
Yhdistyksen nimi*
Yhdistyksen osoite*
Puheenjohtaja*
Jäsenhakemusta hoitavan nimi, puhelinnumero ja sähköposti*
Vapaa sana