Tarvitsetko saattajaa sairaalassa?

OLKAn sairaalavapaaehtoiset tarvittaessa saattavat sairaalaan tulevia asiakkaita sairaalan sisällä vastaanotoille ja tutkimuksiin.
Saattajat auttavat itseilmoittautumisessa, saattavat asiakkaat oikeaan paikkaan sekä auttavat taksin tilaamisessa.

Jos tarvitset saattajaa kotoa asti, otathan yhteyttä Omatorin Päivi Meskaseen (p. 050 311 7138)


Miten saattajan voi saada?
Saattopyynnöt tehdään soittamalla Olkan asiakaspalvelijalle p. 050 336 3744


Asioita, mitä tulee ottaa huomioon saattajaa pyytäessä:
- Saattajapyynnöt arkisin klo 9-14 välisenä aikana.
- Sairaalavapaaehtoistoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jonka vuoksi emme voi aina taata vapaaehtoisten saatavuutta.
- Vapaaehtoiset voivat oman fyysisen kunnon perusteella päättää, pystyvätkö he kuljettamaan potilasta esimerkiksi pyörätuolilla. Mieluiten saattaminen kävellen.
- Vapaaehtoinen ei voi saattaa sänkypotilaita eikä korvaa potilaskuljettajaa
- Vapaaehtoinen ei tee saatettavalle hoidollisia toimia (kuten avusta wc käynnillä)
.- Saatettavan tulee olla ns. kotikuntoinen ja pärjätä omillaan terveydentilansa suhteen
- Vapaaehtoinen ei ota mitään valvontavastuuta potilaasta.
- Kun potilas on kirjattuna osastolle sisään, vastuu potilaasta kuuluu osaston henkilökunnalle.

Huom!
Jos asiakkaalla on muistin alenemaa, eikä paikalla ole henkilöä, joka tietää miten arki sujunut, mitä muutoksia ym. tulee asiakkaalla olla mukana esimerkiksi lapulla lisätietoa. Hammaslääkäriin on hyvä ottaa mukaan lääkelista ja tietoa sairauksista.

Asiakkaasta voidaan täyttää myös saattajatehtävä -lomake, johon kirjataan asiakkaasta tietoja mm. kotiosoite, tilataanko asiakkaalle kelataksi (maksaako käteisellä taksimatkan vai pyydetäänkö laskulle, tiedot miten potilas liikkuu, onko näön/kuulon alenemaa jne).