Vertaistukitoiminnan asiakaslähtöisyyden lisääminen

14.01.2022

Vertaistuen avulla voidaan sitouttaa ihmisiä paremmin omaan hoitoonsa. Parhaimmillaan se voi luoda sairastuneelle toivoa tulevasta. Tärkeintä on asioiden jakaminen ja kertominen. Vertainen tukee sairastunutta arjessa, ja häneltä voi saada myös vinkkejä kuntoutuskursseista ja siitä, mitä tukea on oikeutettu hakemaan ja saamaan. Nämä ja monet muut vertaistuen hyödyt tiedetään hyvin erilaisissa yhdistyksissä.

Xamkilla ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskeleva Johanna Leppäkorpi tutki vuonna 2021 opinnäytetyössään vertaistuen merkitystä somaattisesti sairaille. Työn tilaajana toimi Estery ja haastateltavat tutkimukseen löytyivät Esteryn jäsenyhdistysten kautta. Johanna selvitti opinnäytetyössään, millaisia kokemuksia somaattisesti sairailla on vertaistukitoiminnasta.

Tutkimuksen perusteella vertaistukitoimintaa pitäisi kehittää saavutettavammaksi.
– Sairastuneilla oli huolta siitä, että he eivät löydä vertaistoimintaa. Tällöin tärkeä osa kuntoutuksesta jää hyödyntämättä.
– Vertaistuesta pitäisi tiedottaa enemmän. Olisi hyvä, jos sairaalassa osattaisiin ohjata sairastuneita yhdistyksiin ja vertaistuen pariin. Ohjaaminen voisi olla osana hoitosuunnitelmaa.

Leppäkorven opinnäytetyön tuloksena syntyi kehittämissuunnitelma, jolla vertaistukea voidaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi.

Avaa kehittämissuunnitelmaehdotus tästä.

21.01.2022Estery-talo on auki normaalisti
20.01.2022Esteryn parkkipaikat
14.01.2022Vertaistukitoiminnan asiakaslähtöisyyden lisääminen
10.01.2022Tiedotusta tammikuulle
02.11.2021"Miten turvaan tahtoni toteutumisen - Opas oikeudelliseen ennakointiin" -kirjanen saapunut Esterylle!
27.10.2021Parempia kuvia kännykällä -koulutus
27.10.2021Viestintäkoulutus
15.10.2021Uusi kokoushuone Estery-talolla!
21.09.2021Järjestyksenvalvojakoulutus
15.09.2021Hyvää hävikkiruokaviikkoa!

Siirry arkistoon »