Esteryllä alkaa uusi EU-hanke!

20.04.2023

Esteryllä alkaa uusi "Kyllä onnistuu!” -hanke. Sen kestoaika on 1.6.2023 – 31.12.2025.

Kyllä Onnistuu! -hanke on työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen liittyvä kehittämishanke, jonka tavoitteena on ennalta ehkäistä ja lieventää osattomuuden, ulkopuolisuuden ja syrjäytymisen ongelmia.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR+). Hanke on Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman mukainen ja toteuttaa toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitetta 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

Hanke kohdistuu erityistavoitteen sisältöön "Yhtäläisten mahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen", jossa tavoitteena on tukea monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjua huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.

Kolmas sektori tarjoaa matalakynnyksistä apua niille, joita julkinen apu ei välttämättä kohtaa. Hankkeen tarkoituksena on palveluohjata avun tarvitsijoita, sekä kouluttaa ja koordinoida vapaaehtoisia tukihenkilöitä niitä tarvitseville erilaisiin viranomaistapaamisiin. Lisäksi tavoitteena on kouluttaa heikommassa asemassa olevia digitaalisten viranomaispalveluiden käyttöön, jotta asiointi eri viranomaistahojen kanssa helpottuisi. Hankkeessa ohjataan avun tarvitsijoita lyhyt- tai pitkäkestoisen viranomaisavun piiriin, kuten Kelaan, TE-toimistoon, sosiaali- ja terveyspalveluihin, oikeusapuun, talous- ja velkaneuvontaan ym. piiriin.

Hankkeen avulla ihmisten tietoisuus eri avustuksista ja palveluista lisääntyy, osallisuus lisääntyy, vaikuttamismahdollisuudet oman arjen hallintaan paranevat sekä luottamus julkiseen valtaan kasvaa. Ihmiset löytävät palveluiden pariin ja elintaso paranee.

Hanke parantaa heikommassa asemassa olevien mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia palveluita, jotka vahvistavat heidän henkilökohtaista tilannettaan sekä tukevat heidän osallisuuttaan. Hanke mahdollistaa haasteellisessa elämäntilanteessa oleville tarjolla olevien palveluiden täysimittaisen hyödyntämisen oman osaamisen vahvistumisen ja tukihenkilötoiminnan kautta. Hankkeessa koottava materiaali viranomaisasiointiin liittyen on hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen.

Voit ilmoittautua jo vapaaehtoisten koulutukseen! Ensimmäinen järjestetään syksyllä 2023. Vapaaehtoisena tukihenkilönä olet henkisenä tukena viranomaisasioinneilla, esimerkiksi vammaispalveluiden, lastensuojelun tai omaishoitajuuden palavereissa, koulupalavereissa, lääkärissä tai sosiaalityöntekijän käynnillä jne. Toimit vapaaehtoisena tukihenkilönä, jolla on tärkeä rooli auttaa lähimmäistä.

Voit ilmoittautua jo vapaaehtoisen tukihenkilön tarvitsijaksi!

Yhteydenotot satu@estery.fi, p. 0453274774

16.01.2024Kutsu Kestävän Kasvun Eloisan HYTE -hankeen infotilaisuuksiin
09.01.2024Auta meitä kehittämään OLKA-toimintaa, vastaa OLKAn kyselyyn, voit voittaa OLKAn tuotekassin itsellesi
11.12.2023OLKA-toiminta laajenee Pieksämäelle
11.12.2023Mikkelin OLKAn Podcast julkaistu Spotifyssä
06.10.2023YHDISTYSTEN LAUANTAI
25.09.2023Tule mukaan Esteryn jäsenyhdistysten yhteiseen teatterihetkeen!
04.05.2023Marianne Huoponen Kyllä onnistuu! -hankkeen projektipäälliköksi
25.04.2023Järjestöjä tarvitaan
20.04.2023Esteryllä alkaa uusi EU-hanke!
04.04.2023Uusi jäsenyhdistys: Narsismin uhrien tuki ry

Siirry arkistoon »