Järjestöjä tarvitaan

25.04.2023

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat Suomessa yhä merkittävä voimavara edistäen yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, työllisyyttä, turvallisuutta ja osallisuutta.

Järjestöjen toiminnan parissa kohdataan haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, joiden elämää varjostaa sairaudet, kivut, elämänkriisit, toimintakyvyn rajoitukset, työttömyys tai päihteidenkäyttö ja he ovat huolenpidon tarpeessa. On paljon ihmisiä, jotka eivät ilman järjestöjen apua saavuta elämän perusedellytyksiä ja heille kuuluvia ihmisoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia. Olen huolissani kotiin eristäytyneiden ihmisten tilanteesta, yksinäisyyden kokemuksista ja kasvaneesta taloudellisesta puutteesta. Tarvitsemme lisää keskustelua ja ymmärrystä siitä, miten asiat ovat ja miten niiden tulisi olla.

Järjestöjen auttamistyö on ihmisten kohtaamista ja yritämme vähentää häpeän tunnetta tai pelkoja, joita liittyy esimerkiksi moniin sairauksiin. Osallistuvassa ja osallistavassa järjestötoiminnassa tavoitteena on olla kaikkien ihmisten kumppani ja kanssakulkija – myös heidän, jotka ovat marginaalissa ja heidät on ajettu yhteiskunnan ulkoreunoille. Järjestötoiminta ulottuu yhteiskunnan notkoihin työnnettyjen ja sinne itsensä määrittävien ihmisten luo.

Järjestöjen perustehtävä on parantaa ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia ja saada marginaalissa elävien ääni kuuluviin päätöksenteossa ja rakenteellisissa palveluiden uudistamisissa. Kannamme omalta osaltamme vastuuta ihmisten avunsaannista. Velvollisuutemme on vahvistaa ja tukea ihmisten toimijuutta ja arjessa pärjäämistä. Haluamme käydä keskustelua muun muassa eriarvoisuuden vähentämisestä, peruspalveluiden parantamisesta, omaishoitajuudesta, ihmisarvoisesta elämästä, työllisyydestä, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.

Etelä-Savon hyvinvointialue on parhaillaan suunnittelemassa palveluihinsa rakenteellisia muutoksia. Toivomme, että järjestöihin tulee suunnitelmat etukäteen tutustuttaviksi ja järjestöt voivat antaa omat lausuntonsa suunnitelmiin ennen päätöksentekoa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen katse on tulevaisuudessa ja siitä yhdessä selviämisessä.
 
Satu Taavitsainen
Toiminnanjohtaja, HTM
ESTERY - Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry
Mikkeli


04.05.2023Marianne Huoponen Kyllä onnistuu! -hankkeen projektipäälliköksi
25.04.2023Järjestöjä tarvitaan
20.04.2023Esteryllä alkaa uusi EU-hanke!
17.04.2023Tule harjoituspotilaaksi Xamkin Kliininen tutkiminen hoitojaksolle
04.04.2023Uusi jäsenyhdistys: Narsismin uhrien tuki ry
02.02.2023Seuraava sairaalavapaaehtoisvalmennus 29.3.23
26.01.2023Esteryyn uusia jäsenyhdistyksiä
20.01.2023Tarjotaan Digiasioihin liittyviä oppilaistöitä Esteryn jäsenyhdistyksille maksutta
18.01.2023Ikäihmisten digikurssi
17.10.2022Mikkelin keskussairaalan OLKA-pisteen tapahtumat viikolla 42 (17.10-21.10)

Siirry arkistoon »